Graiul salajului de azi online dating professional on line dating

Ploaia torențială a durat 2 ore, apa a ajuns la 2 metri, albia văii s-a mutat prin mijlocul satului, toate podurile peste vale au fost rupte, 120 de case au fost ruinate sau mânate de apă, au murit 7 locuitori și peste 250 de vite s-au înecat. Episcopul Nicolae Ivan (1921-1936) a organizat o colectă pentru cei afectați din Luna de Sus, contribuind el însuși cu o importantă sumă.Prin dictatul de la Viena, granița dintre Ungaria și România a fost fixată la 2 km de marginea satului.Suprafața satului se înscrie în cadrul unităților de relief joase, depresionare cu versanți deluroși asimetrici.

Între anii 1330-1652 apare cu numele Lona, iar apoi, până în 1896, ca Szászlóna (Lona Săsească).

Din nefericire nu s-a păstrat nici un obiect lucrat de aceștia.

La pe teritoriul satului are loc lupta dintre principele Gheorghe Rakoczi II și oastea turcească.

După marea invazie tătară din 1241 localitatea a fost colonizată cu sași de către episcopul romano-catolic al Alba-Iuliei, stăpânul domeniului din care satul făcea parte. au fost efectuate săpături arheologice între anii 2004-2006. Cel mai probabil ar fi ca fortificația să aparțină primei vârste a fierului, inclusă în categoria fortificațiilor de refugiu.

Pe teritoriul satului, zona Ordög Árok - Kistér în cadrul cercetărilor preventive pe tronsonul 2 B al Autostrăzii Transilvania. De asemenea a fost descoperită o așezare din epoca bronzului și mici fragmente ceramice atipice, datând cel mai probabil de la sfârșitul mileniului III înainte de Hristos.

Search for graiul salajului de azi online dating:

graiul salajului de azi online dating-74

Suprafața satului este de 1586 ha, dintre care 1155 ha proprietate privată, 555 ha teren arabil, 443 ha pășuni, 261 ha fânațe, 9 ha livezi și 197 ha păduri (potrivit Recensământului general agricol din anul 2002).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “graiul salajului de azi online dating”