Lando wilkins and lydia paek dating

Upravljanje kvalitetom u javnom zdravstvu // Javno zdravstvo / Puntarić, Dinko ; Stašević, Ina ; Ropac, Darko (ur.).

Stanovništvo i vitalni događaji // Javno zdravstvo / Puntarić, Dinko ; Stašević, Ina ; Ropac, Darko (ur.).

Autorske knjige (62) Uredničke knjige (37) Poglavlja u knjizi (402) Udžbenici i skripta (61) Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima (1022) Radovi prihvaćeni za objavljivanje u CC časopisima (2) Ostali radovi u CC časopisima (114) Znanstveni radovi u drugim časopisima (490) Ostali radovi u drugim časopisima (348) Kongresno priopćenje (sažeci) u CC časopisu (213) Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima (264) Radovi u postupku objavljivanja (45) Plenarna izlaganja (52) Objavljena pozvana predavanja na skupovima (104) Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međ Dijagnostika kondicijske pripremljenosti vojnika : osnove dijagnostičkih postupaka za praćenje i provjeravanje te kontrolu razine treniranosti vojnika . Dragica; Kuzman, Marina; Mayer, Dijana; Pejak, Martina. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010 (monografija). 300 godina balneoloških analiza u Hrvatskoj / Ivanišević, Goran (ur.).

(155) Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom (246) Radovi u zbornicima skupova bez recenzije (35) Sažeci u zbornicima skupova (1068) Neobjavljena sudjelovanja na skupovima (91) Disertacije (135) Magistarski radovi (47) Diplomski radovi (154) Druge vrste radova (55) 6. Bralić, Irena; Ljubetić, Nataša; Armano, Giovana; Buljan-Flander, Gordana; Doko-Guina, Fani; Drnasin, Kristina; Čatipović, Marija; Ferek, Marko; Ivić, Ivo; Joković Oreb, Ines; Hegeduš-Jungvirth, Marija; Karin, Željka; Kuvačić, Selma; Hrastić-Novak, Lidija; Haničar, Branka; Labura, Blanka; Lakoš, Venera; Markić, Joško; Matešković, Dragana; Matković, Branka R.; Sporiš, Goran; Stojanović-Špehar, Stanislava; Pavičić Dokoza, Katarina; Polić, Branka; Radonić, Marija; Roje, Željka; Vrdoljak, Javor; Vrdoljak, Ozren; Vučetić, Vlatko; Zakarija-Grković, Irena. Kuzman, Marina; Pavić Šimetin, Ivana; Pejnović Franelić, Iva. Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta, 2008 (priručnik). Izvješće o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2007. Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2008 (monografija). Zagreb : Akademija medicinskih znanosti Hrvatske Odbor za zdravstveni turizam i prirodne ljekovite činitelje, 2009 (zbornik). Odgovorno ponašanje u znanosti : odabrani međunarodni i hrvatski dokumenti : priručnik : akademska godina 2008./2009.

Balen, Ivica; Jandrić-Balen, Marica; Uzelac-Schwendemann, Stribor. Josip Benčević (1890.-1976.): Brođanin, Osječanin i hrvatski kirurg . Josip Benčević" Nastavna baza Medicinskog fakulteta u Osijeku ; Posavska Hrvatska d.o.o., 2012. Kako zdravo odrastati: priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta . Ponašanje u vezi sa zdravljem u djece školske dobi 2009/2010 . " Odabrane teme iz područja neuromuskularnih bolesti .

Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2012 (rezultati istraživanja). Jureša, Vesna; Kujundžić Tiljak, Mirjana; Musil, Vera. Osijek, Zagreb : Medicinski Fakultet Sveučilišta J.

Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2011 (ostalo). Kuzman Marina; Pejnović Franelić Iva; Šimetin Pavić Ivana; Mayer Dijana; Palavra Rojnić Irena; Pejak Martina. Katalinić, Dragica; Kuzman, Marina; Pejak, Martina. Izvješće o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2008.

Navike i ponašanja u vezi sa zdravljem studenata prve godine studija Sveučilišta u Zagrebu i Rijeci . "Pitali ste psihijatra" - Iz ambulante dežurnog psihijatra. Virovitica : HUPS - Hrvatska udruga za prevenciju suicida, 2010 (priručnik). Šegota, Ivan; Šendula-Jengić, Vesna; Herega, Damir; Petaros, Anja; Conar, Jevgenij.

Era nove ekonomije i novih zanimanja : stres i mobing : odabrane teme I. Priručnik za provođenje inicijative "Rodilište-prijatelj djece" / Grgurić, Josip; Pavičić Bošnjak, Anita; Stanojević, Milan; Zakanj, Zora (ur.). Gospodarenje otpadom i zdravlje // Higijena i epidemiologija / Puntarić, Dinko ; Ropac, Darko (ur.). Zagreb : Škola narodnog zdravlja, 2007 (spomenica, godišnjak, bibliografija). Ljubljana : Austrian Computer Society, 2011 (zbornik). Evolution of Salutogenic Training: The ETC "Healthy Learning" Process / Pavleković, Gordana; Pluemer, Klaus; Vaandrager, Lenneke (ur.). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007 (monografija). Rijeka : Medicinski fakultet, Katedra za društvene znanosti, 2007 (zbornik). Čivljak, Marta; Bilić, Petar; Uršulin-Trstenjak, Natalija; Puntarić, Dinko; Čerkez-Habek, Jasna. Heim, Inge; Kruhek Leontić, Dubravka; Šekerija, Mario; Znaor, Arijana; Poljičanin, Tamara; Brkić Biloš, Ivana; Silobrčić Radić, Maja. Kovler, K; Friedmann, H; Michalik, B; Schroeyers, W; Tsapalov, A; Antropov, S; Bituh, Tomislav; Nicolaides, D. Zagreb : Hrvatsko katoličko sveučilište i Medicinska naklada, 2017. Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije / Hajnšek, Sanja; Petelin Gadže, Željka (ur.). Split : Naklada Bošković ; Zdravi grad, 2012 (monografija). Eastern European e|Gov Days 2011 - e Government in Times of Economic Challenges, Conference Proceedings / Prosser, Alexander; Golob, Blaž; Leitner, Christine; Šimić, Diana (ur.). Mirku Draženu Grmeku dopisnom članu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti / Pećina, Marko; Fatović-Ferenčić, Stella (ur.). hrvatskog interdisciplinarnog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem ; Virovitica, Htvatska, . bioetičkog okruglog stola (BOSR7) / Gjuran Coha, Anamarija (ur.). Etika u javnom zdravstvu // Javno zdravstvo / Puntarić, Dinko ; Stašević, Ina ; Ropac, Darko (ur.). Stanovništvo i vitalni događaju // Javno zdravstvo / Puntarić, Dinko ; Stašević, Ina ; Ropac, Darko (ur.). Epilepsija nakon moždanog udara // Nemotorni simptomi nakon moždanog udara / Sinanović, Osman ; Trkanjec, Zlatko (ur.).

Search for lando wilkins and lydia paek dating:

lando wilkins and lydia paek dating-89

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “lando wilkins and lydia paek dating”